Rehberlik

Etkili Öğrenme: Feynman Tekniği

Etkili bir öğrenme tekniği olan Feynman tekniği nedir?

Etkili Öğrenme: Feynman Tekniği

Etkili bir öğrenme tekniği olan Feynman tekniği nedir?

Etkili Öğrenme: Feynman Tekniği

Richard Feynman 20.yüzyılın en etkileyici fizikçilerinden biridir. Nobel ödülü alan Richard Feynman yaşam boyu öğrenme felsefesi ile tanınmaktadır. Fizik dersine karşı bir ilgininiz olmasa da Feynman tarafından öğrenme üzerine ortaya koyulan teknikler; okul yaşamınızda veya iş yaşamınızda bir konuyu öğrenme sırasında muhakkak yardımcınız olacaktır. Bir deha olan Feynman öğrenme tutkusunu hiçbir zaman kaybetmemiştir. Sadece fizik alanında başarı göstermemiştir. Keşif merakı sayesinde kendi alanı dışında birçok alana ilgi duymuştur ve birçok alanda çalışmalar yapmıştır. Kara kalem çalışmaları ve bongo çalma isteği bunlardan birkaçıdır. Bitmek tükenmek bilmeyen merakı bilgi ve becerilerini geliştirmiş, yeni keşiflere olan tutkusu ise yaşamının tüm dinamiğini meydana getirmiştir. Yazımızda tüm yaşamınız boyunca ihtiyaç duyabileceğiniz, öğrenme sürecinizi hızlandıracak, etkili öğrenme Feynman tekniği ve özelliklerini detaylı olarak inceledik.

Etkili Öğrenme Nedir?

Yaşamımız boyunca öğrenmeye ihtiyacımız olacak. Okul yaşamımızda dersler, iş yaşamımızda mesleki gerekler, günlük yaşamımızı destekleyecek bilgiler, yabancı dil öğrenme gibi birçok konuda öğrenme ihtiyacı duyarız. Yaşamımız boyunca öğrenme süreci devam eder. Bazen öğrenmek beklediğimiz kadar kolay olmayabilir. Herkesin öğrenme süreci bir diğerinden farklıdır. Bazılarının 30 dakikada öğrendiği bir bilgiyi bazıları 1 saatte öğrenebilir. Önemli olan öğrenilen bilgilerin kalıcı olmasıdır. Bunu sağlayabilmek için bilgileri etkili öğrenmek gerekir. Etkili öğrenmenin birçok bileşeni vardır. Çalışma ortamı, çalışma programı, öğrenme teknikleri gibi birçok etken bulunmaktadır. Bunların içinde en önemlilerinden biri öğrenme teknikleridir. Etkili öğrenme Feynman tekniği; öğrenme ve öğrenilenleri unutmama, hızlı öğrenme üzerine geliştirilmiş önemli bir yöntemdir.

Richard Feynman’ın Anekdotu

Richard Feynman iki tip bilgiden bahseder; bir şeyin adını öğrenmenizi sağlayacak olan bilgi ve bir şeyi bilmeye yönelik bilgi. Aşağıdaki anekdotla şunu açıklamak istiyor; bir şeyin adının bilmenin onu öğrenmek anlamını taşımadığı, bir fikri gerçekten anladınız mı, etkili öğrenme Feynman tekniği tam olarak buna yanıt vermenizi sağlıyor.

Şu kuşu görüyor musun? Bu bir kahverengi gerdanlı ardıç kuşu, ona Almanya’da halzenfugel ve Çin’de ise chung ling deniyor. Ona verilen tüm bu adları bilsen bile yine de bu kuş hakkında hiçbir şey bilmiyor olursun. Bildiğin sadece insanlar hakkında bir şey olur, yani kuşa ne ad verdikleri. Şimdi bu kuş ötüyor, yavrularına uçmayı öğretiyor ve yazın ülkenin bir ucundan diğer ucuna kilometrelerce uçuyor ve kimse yolunu nasıl bulduğunu bilmiyor.”

Feynman Tekniğine Ne Zaman İhtiyaç Duyarsınız?

Feynman tekniği sayesinde öğrendiğiniz bir bilgiyi, uzun yıllar unutmayacak şekilde, kısa bir zaman diliminde tüm detayları ile öğrenme şansına sahip olursunuz.

  • Bir konuyu anlamadığınız zamanlarda soru bankası çözümüne geçmeden önce Feynman tekniği ile çalışabilirsiniz.
  • Anlatım sırasında öğrendiğiniz fakat sınav sonrasında unuttuğunuz konuları hatırlamak amacı ile kullanabilirsiniz.
  • Sınavlara hazırlanırken etkili öğrenme Feynman tekniğini uygulayabilirsiniz.

Feynman Tekniği Aşamaları

Feynman etkili öğrenme tekniği 4 aşamadan oluşuyor. Tekniğin amacı sadece öğrenmek değil, öğrenilen bilgilerin aynı zamanda korunmasıdır.

Birinci Aşama; bir konu belirleyin ve çalışmaya başlayın

Öğrenmeye ihtiyacınız olan konuyu belirleyin. Ardından bildiğiniz her şeyi not alacağınız bir defter hazırlayın. Konuyu detaylı olarak inceleyin. İncelediğiniz konu içinden hatırladıklarınızı hazırladığınız deftere not almaya devam edin. Böylece yeni bilgiler zihninize eklenmeye devam edecek. Her eklenen bilgi konunun zihninizde yerleşmeye başlamasını sağlayacak. Konuyu yavaş yavaş kavramaya başladığını fark edeceksiniz. Etkili öğrenme Feynman tekniği kısa zamanda kalıcı öğrenme için oldukça önemli bir yöntemdir

İkinci Aşama; adım adım anlatın

İkinci aşamada öğrenmeye çalıştığınız konuyu, o konuya dair hiçbir fikri olmayan birine anlatır gibi adım adım anlatın. Bir öğretmenin öğrencisini ilmek ilmek işlemesi gibi. Mümkün olduğunca sade terimler ile yalın bir anlatım yapın. Feynman, bilgileri karmaşık olmaktan kurtararak küçük bir öğrencinin anlayabileceği şekilde açıklamaya önem verir ve konuyu birbirine bağlayan detayların anlaşılmasını sağlayacağı için bu yöntemi tercih eder. İkinci adım zihinsel eforu çok kullanmadan konunun hızlı bir şekilde kavrandığı aşamadır. Feynman’ a göre birinci sınıf öğrencisinin anlayabileceği şekilde anlatılamayan konu öğrenilmiş sayılmaz. Bu konu ile alakalı Einstein şu yorumla “Basit bir şekilde açıklayamıyorsanız, iyi anlamamışsınız demektir.” Açıklaması yapmıştır. Etkili öğrenme Feynman tekniği aşamalı olarak kalıcı öğrenmeyi amaçlamıştır.

Üçüncü Aşama; tekrar gözden geçirin

Anlamakta zorlandığınız veya takıldığınız yerler olabilir, endişelenmeyin. Bu durum öğrenmeye başladığınızın işaretidir. Düzeltme kısmı öğrenme sürecinin bel kemiğidir. Öğrenme sürecinde engelle karşılaştığınız anlarda tekrar notlarınız gözden geçirin. Konu ile ilgili eksik kaldığınız yerleri belirleyin ve bu eksikleri tamamlayın. Öğrendiklerinizi tam olarak anladığınızdan emin olana kadar tekrar tekrar okumaktan çekinmeyin. Örnek olarak Türkçe sınavınız var. Mecaz anlamı birkaç cümle ile açıklamanız gerekiyor. Türkçe kitabınızdan mecaz anlam bölümünü açın ve kitabı kapattığınızda tam olarak ifade ediyorsanız, çalışmalarınıza devam edin. İkinci aşamaya geri dönerek konuyu basit bir ifade ile tekrar etmeyi unutmayın. Etkili öğrenme Feynman tekniği ile üçüncü aşamada önemli bir yol kat etmiş olacaksınız.

Dördüncü Aşama; basitleştirin ve benzerlikler oluşturun

Kullandığınız anlatımın sade olması çok önemlidir. Birinci sınıfa giden bir öğrenci sizi anlayabiliyorsa, siz konuyu tam olarak anlamışsınız demektir. Bilimsel terimlerle öğrenmeye çalışmak zaman zaman motivasyonu olumsuz etkileyebilir. Anlatımlarınızda benzerliklerden yararlanabilirsiniz. Zihnimiz soyut kavramları semboller kullanarak algılamaya daha yatkındır. Dâhiler, doğal yaşamda gördüklerini zihinlerinde birleştirebilme özellikleri ile diğerlerinden ayrılır.

Etkili öğrenme Feynman tekniği sadece öğrenmeyi ve öğrendiklerinizi korumakla kalmıyor, faklı bir pencereden bakmayı öğretiyor. Fikirlerinizi geliştirebilmeniz, değiştirebilmeniz için imkân sağlıyor. Dört aşama sayesinde hızlı ve detaylı öğrenme gerçekleşiyor. Her şeyden önemlisi, bakış açınızın değişmesiyle, her konuyu anlayabilecek önemli bir yol elde etmiş oluyorsunuz.

TOY Akademi Başarı Denemeleri

Etkili öğrenme Feynman tekniğine nerelerde ihtiyaç duyulur?

Etkili öğrenme Feynman tekniği bir dersi, konuyu anlamadığınız zamanlarda kısa sürede ve kalıcı öğrenme için kullanabilirsiniz. Öğrendiğiniz ancak sınavlar bittikten sonra unuttuğunuz bilgileri yeniden kalıcı olarak öğrenmek için kullanabilirsiniz. Sınavlara hazırlanırken, özellikle LGS sürecinde tekniği kullanmanın önemli kazançları olacaktır.

Etkili öğrenme Feynman tekniğinin aşamaları nelerdir?

Amacı öğrenilen bilgilerin kalıcılığını sağlamak olan Feynman tekniği toplamda 4 aşamadan meydana gelir. Birinci aşama bir konu belirlemek ve çalışamaya başlamak, ikinci aşama adım adım anlatmak, üçüncü aşama tekrar gözden geçirmek. Dördüncü ve son aşama olan basitleştirme ve benzerlikler oluşturma ile etkili öğrenme tama olarak tamamlanmış olur.

Etkili öğrenme ne demek?

Yaşamımız boyunca yabancı dil öğrenmek, okul derslerini öğrenmek, iş yaşamında gerekli bilgileri öğrenmek, enstrüman çalmayı öğrenmek, merak ettiğinizi bir ülkenin tarihini öğrenmek gibi bilgileri öğrenme ihtiyacı duyarız. Etkili öğrenme bilgilerin kısa sürede ve kalıcı olarak öğrenilmesidir. Etkili bir öğrenme için; çalışma ortamı, çalışma programı, Feynman gibi etkili öğrenme teknikleri bir araya getirilmelidir.

 

TOP