Rehberlik

Neden Ezberleyerek Öğreniyoruz?

Neden ezberleyerek öğreniyoruz, ezberleyerek öğrenme ve kalıcı öğrenme arasındaki farklar nelerdir?

Neden Ezberleyerek Öğreniyoruz?

Neden ezberleyerek öğreniyoruz, ezberleyerek öğrenme ve kalıcı öğrenme arasındaki farklar nelerdir?

Neden Ezberleyerek Öğreniyoruz?

Türk Dil Kurumu, ezberlemeyi “Bir şeyi olduğu gibi akılda tutmak, ezber etmek” olarak tanımlıyor. Ezberleme ile bilgiler hafızada kısa bir süre kalıcı olur. Ezberlemek ve öğrenmek arasında önemli farklar bulunuyor. Karşımıza çıkan bilgileri kalıcı olarak öğrenmek yerine ezberlemeyi seçiyoruz. Sayısal veya sözel dersleri çalışırken neden sonuç ilişkilerini araştırarak öğrenmeye çalıştığımızda bilgiler kalıcı olarak hafızamıza yerleşir. İçinde yaşadığımız evden ve doğa bize bilgileri sorgulamak, cevaplarını bulmak için ihtiyaç duyacağımız her şeyi sunuyor, önemli olan bizim görmemizin ve araştırma isteğimizin olması. Öğrenme akıcıdır, kişinin gelişmesine ve ilerlemesine yardımcı olur. Ezberleme ise yüzeyseldir, kısa vadede kişiye fayda sağlar. Albert Einstein ezberi, “asla arayabileceğiniz bir şeyi ezberlemeyin” sözüyle, statik bilgi erişilebilirdir, bir süre için yeterli olur ancak uzun vadede kişiye katkısı olmayan bir alışkanlık olarak açıklar. Yazımızda; neden ezberleyerek öğreniyoruz, öğrenme alışkanlıklarımızı nasıl değiştirebiliriz, sizler için araştırdık.

Ezber ve Öğrenme Arasındaki Fark

Ezberleyerek öğrenme ve kalıcı öğrenme tamamen birbirinden ayrı kavramlardır. Biz farkında olmadan ikisini karıştırıyoruz. Eğitim yaşamımızda zaman zaman sorun yaşamamızın, sıkılmamızın en büyük sebebi de ikisini birbirinden ayıramamaktır. Öğrenmek deyince çoğu öğrenci sınav öncesi bilgilerin ezberlenmesi gibi bir sonuca varıyor. Maalesef bu durum da bilgilerin geçici olarak hafızada kalmasına neden oluyor. Bilgilerin kalıcı olarak öğrenilebilmesi için gerekli olan yöntemler, özellikle eğitim sürecinin başlarında uygulanmaya başlanmasında fayda olur. Ayrıca eğitim yaşamınız içinde ezberleyerek öğrenme gerektiren durumlarda olacaktır. Sayısal derslerde formüller, yabancı dilde kelimeler, sözel derslerde kurallar gibi ezber gerektiren durumlar karşınıza çıkacak. Bu durumda ezberleyerek öğrenme de eğitim süreci içinde yer alan bir metot diyebiliriz. Ancak doğru bir şekilde uygulandığında ve diğer etkenlerle birleştirildiğinde verimli bir sonuç olarak ortaya çıkar. Özellikle ders çalışma sırasında yapılan ezberler, öğrenme sürecine destek olması için sık sık tekrar edilmeli ve birbirini takip eden diğer konular ile bağ kurulmalıdır.

Ezberleyerek Öğrenmeyi Nasıl Değiştirebiliriz?

İlk kez karşılaştığımız bilgileri ilk ezberlediğimiz andan itibaren tekrar yapmazsak, zihnimiz 1 saat içinde sadece bilgilerin %14’ünü hatırlıyor. Zihnimiz bu yöntemle karşılaşma ihtimaline karşı kendini korumaya alıyor. Gereksiz bilgiler ile yapılan yüklemeyi önlem amacı ile depolamıyor. Bu sebeple karşılaşılan tüm yeni bilgiler, işlenme şekline göre uzun veya kısa süreli olarak depolanıyor. Bilgilerimizi tekrar etmezsek zamanla hafızadaki yerlerinden silinir. Tekrar yaptığımız zaman bu süreci uzatabiliriz. Ancak yine de çok uzun süre kalıcılığını sağlayamayız. Bilgilerin kalıcı olacak şekilde öğrenilmesi gerekir. Derslerde tüm konular birbiri ile bağlantılıdır. Bir önceki konudan bir eksik veya unutulan bir bilgi varsa, ardından gelen konunun iyi bir şekilde öğrenilmemesine sebep olur. Bu sorunla karşı karşıya kalmamak için kalıcı öğrenme yöntemleri ile yeni bilgileri öğrenmeye çalışmalısınız. Ezberleyerek öğrenme alışkanlığından çok mecbur kalmadıkça uzak durmaya çalışarak, kalıcı öğrenme yollarını uygulamaya başlamalısınız. Bunlar nelerdir, birlikte inceleyelim;

  • Öğreneceğiniz Bilginin Mantığını Araştırın; öncelikle bilgiyi neden, sonuç ilişkilerini inceleyerek, nasıl ortaya çıktığını araştırmayla işe başlayabilirsiniz. Ezberleyerek öğrenme sadece bilgiyi öğrenmektir. Bilim insanı gözünden değerlendirmeye çalışın. Bu bilgiye nasıl ulaştı, böyle düşünmesinin nedenleri ne, gibi sorular bilgiyi araştırmanız için önemlidir. Diğer bilgilerle nasıl bağlantıları olduğunu bulmaya çalışın. Bir önceki konunun nasıl bir sonraki ile bağlandığını daha iyi anlamanız için bu bağlantıları çözümlemek önemlidir. Tüm bunları düşündüğünüzde ezberleyerek öğrenme çok daha kolay gelebilir. Ancak beyin yaşayarak öğrenir. Ezberleyerek öğrenme ise bilgiyi yaşayarak öğrenmenize engel olur. Dolayısı ile bilgiler bir süre sonra unutulmaya mahkumdur!
  • Görsellik ile Birleştirin; zihinde bilgilerin kalıcı olması için birkaç unsur bir araya getirilmelidir. Bunun en büyük sebepleri; bilginin duyulduğu zaman unutulduğu, duyulduğu ve görüldüğü zaman kısmen hatırlandığı, görüldüğü, duyulduğu ve konuşulduğu zaman kalıcı olduğu tespit edilmiştir. Özellikle öğrenilen bilgilerin birileri ile tartışılması veya birilerine aktarılması öğrenme becerisini arttıran önemli faktörler arasındadır. Bilgiler, tüm bu etkenler bir araya getirildiği zaman kalıcı bir şekilde öğrenilmiş olur. İnsanların bilgileri kalıcı olarak zihninde tutmasının en önemli yolu 5 duyu organı ile öğrenmektir. Öğrenme sürecini hızlandırmak ve kalıcı olarak öğrenmek için bu süreci iyi değerlendirin ve olabildiğince duyu organlarınızı kullanın. Özellikle görselleştirme sayesinde beyin için öğrenme süreci kolaylaşır. Bunu için kullanabileceğiniz birçok görsel vardır. Bunlar; akış şemaları oluşturmak, diyagramlar çizmek, renkli kalemlerle çalışmak, renkli not kağıtları ile yönlendirme oluşturmak gibi görsel ögeler olabilir.
  • Öğrendiklerinizi Paylaşın; öğrendiğiniz bilgileri başkalarına anlatırken kalıcı öğrenme oluşturabilirsiniz. Bunun sebebi beyin anlatma sırasında bilgileri mantıksal bölümlere ayırarak bütüne varmayı sağlar. Bu uygulamayı sıklıkça kullandıkça beyniniz ezberleyerek öğrenme alışkanlığına göre çok daha kalıcı olarak bilgileri depolar. Bunu sağlayabilmek için grup çalışmalarına ağırlık verebilirsiniz. Gruptaki her bireyin farklı bir bilgiyi öğrenmesine yönelik paylaşım yapın. Ardından tüm bilgileri birbirinize anlatın. Her paylaştığınız bilgi sizin için kazanım olacaktır. Salgın sürecinde online eğitimler uygulanmaya başladı. Arkadaşlarınızla iletişiminizin kopmaması ve birlikte öğrenmeye devam etmeniz için çok iyi bir yöntem olabilir.
  • Hikayeler Yaratın; bilgileri ezberleyerek öğrenme zaman zaman mecburi olabilir. Böyle durumlarda kalıcı olmasını sağlamak için hayal gücünüzü devreye sokabilir, hikayeler yaratabilirsiniz. Öğrendiğiniz konu üzerinde düşünmek bilgileri kalıcı olarak öğrenmeyi sağlar. Araştırmacıların önerilerinden biri, ezberlediğiniz kelimelerden hikayeler yaratmaktır. Bir diğer öneri ise ezberlenen kelimeleri nesnelerle ilişkilendirilmesidir. Böylece ilişkilendirdiğiniz nesnenin de yardımı ile ezberlediğiniz kelime hafızanızda daha kalıcı olur. Aynı şekilde bir hikâye oluşturduğunuzda ezberlediğiniz kelimeleri hatırlamanız daha kolay olacaktır.

TOY Akademi Başarı Denemeleri

Ezberleyerek öğrenme ve kalıcı öğrenme arasındaki fark nedir?

Ezberleyerek öğrenme ve kalıcı öğrenme bizim farkında olmadan karıştırdığımız tamamen birbirinden ayrı iki kavramdır. Kalıcı öğrenme akıcıdır, kişinin öğrendiği kalıcı bilgiler sayesinde gelişimi hızla devam eder, ezberleyerek öğrenme ise kısa vadede çözüm sağlayan uzun vadede kişiye faydası olmayan bir alışkanlıktır. Özellikle ders çalışırken yapılan ezberler, öğrenme sürecine destek olması için sıklıkla tekrar edilmeli ve bilgilerin birbiri ile bağları oluşturulmalıdır.

Ezberleyerek öğrenme alışkanlığını görselleştirerek nasıl aşarız?

Ezberleyerek öğrenme alışkanlığından uzaklaşmak için 5 duyu organınızı da kullanarak öğrenmeye çalışmalısınız. Görselleştirme sayesinde beyin için öğrenme daha kolay olur. Bunun için kullanabileceğiz görseller ise; akış şemaları oluşturmak, diyagramlar çizmek, renkli kalemlerle çalışmalar yapmak, renkli not kağıtları ile öğrenme yönleri oluşturmak gibi görsel ögelerdir.

Ezberleyerek öğrenme mecburi olduğu zamanlarda nelere dikkat etmeliyiz?

Ezberleyerek öğrenme süreci mecburi olduğu durumlarda öğrendiklerinizi unutmamak için hayal gücünüzü kullanabilir, hikayeler geliştirebilirsiniz. Hikâye yarattığınızda, ezberlediğiniz kelimeleri hatırlamanız için daha kolay bir yol oluşacaktır. Bir diğer öneri ise ezberlenen kelimeleri nesnelerle ilişkilendirilmesidir, böylece ilişkilendirdiğiniz nesne ezberlediğiniz kelimelerin hafızanızda daha uzun süre kalıcı olması için size farklı bir yol oluşturmuş olur.

TOP