Rehberlik

Nitelikli Okul Ne İfade Eder?

Nitelikli okulların taşıması gereken özellikler nelerdir?

Nitelikli Okul Ne İfade Eder?

Nitelikli okulların taşıması gereken özellikler nelerdir?

nitelikli okul ne ifade eder?

Okullarda başarılı sonuçlar alınan bir eğitim anlayışının olması, gelecek için eğitim ile donanmış bireylerin yetişmesi anlamına gelir. Toplum için faydalı olacak, yaşam boyu ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve alışkanlıkları edinmelerini sağlayacak bireylerin yetiştirilmesini hedefleyen okullara, nitelikli okul denmektedir. Nitelikli okul ne ifade eder diye velilere sorulduğunda; çocuklarının en üst düzeyde eğitim almalarını sağlayacak; planlı ve programlı aynı zamanda çaba içinde olan okullar olarak beklentilerini açıklarlar. Şüphesiz ki öğrencilerin yaşam boyu ihtiyaçları olacak; bilgi, beceri ve tutumlar okullarda kazandırılır. Bu sebeple eğitim olgusu değerlendirilmeye başlandığında ilk düşünülen; okullar ve kaliteli olmalarıdır. Okulların bir bütün olarak başarısı, tüm öğrencileri kapsayan; hepsinin ilgi ve yeteneklerine uygun eğitim fırsatları yaratması ve kalite kriterlerine uyması anlamına gelmesidir. Yazımızda nitelikli okul ne ifade eder; tüm detayları ile araştırarak, sizlerle paylaşmak istedik.

Nitelikli Okul Rol Model Olabilen Öğretmenlerden Oluşur

Nitelikli okul ne ifade eder sorusunun ilk yanıtı öğretmenlerdir. Eğitim göze alındığında ortam, araç-gereç, yöntem gibi kriterlerin önünde öncelikle öğretmen gelir. Eğitimde sosyal öğrenme olarak da adlandırılan, öğrencilerin iyi bir öğretmeni rol model olarak görmeleri, nitelikli okulların en temel özelliklerindendir. Çocuklar tıpkı ilk öğretmenleri olan ebeveynlerinde olduğu gibi duyduğunu değil gördüklerini uygularlar. Konuşmalarından, giyimlerine öğretmenlerini rol model olarak belirler. Başarıyı hedefleyen ve bu yolda emek sarf eden öğretmenler, başarılı nesiller yetişmesinde büyük bir role sahiptir. Gazeli’nin de dediği gibi “öğretmen ağaç gibidir, öğrenci ise gölge; ağaç eğri olursa, gölge doğru çıkar mı?”

Demokrasi Ailede Başlayıp, Okulda Devam Etmeli

Nitelikli okul ne ifade eder sorusuna bir diğer yanıtta demokrasidir. Aile, öğrencinin eğitimini başladığı toplumun en küçük birimidir. Ailelerin çocuklarının da birer birey olduğunu kabul ederek; ortak kararlarlar alırken ve uygulanması gereken eylemlerde fikirlerini almaları oldukça önemlidir. Okullarda da liderlik rolünü üstlenen okul yöneticisi, diğer eğitim paydaşlarının fikirlerini alarak ortak kararlarla hareket etmelidir. Bu aşamada, özellikle öğretmenlerin fikirlerinin alındığı, zümrenin verdiği kararlar incelikle değerlendirilmelidir. Okul aile birlikleri ile de iyi ilişkiler içinde olmak iş birliği yapmak önemlidir. Eğitimde veli boyutunu göz ardı etmeden, nitelikli okul anlayışına yetişilmelidir.

Eğitimde Okul İklimi Faktörü

Her okulun kendine ait olan bir iklimi yani havası vardır. Okul ikliminin oluşmasında yönetici baş rolde olmak üzere diğer bütün paydaşlara görevler düşmektedir. Okul; sevgi ve saygının ön planda olduğu, hoş görüyü benimsemiş, milli ve manevi değerlere önem veren eğitim anlayışına sahip olmalıdır. Nitelikli okul ne ifade eder sorusuna bu değerleri benimsemiş okullar örnek verilebilir. Otoriter, dayatıcı, ayrıştırıcı davranışlar nitelikli bir okulun asla sahip olmaması gereken özellikler arasındadır. İhtiyacı olanlara yardımda bulunulması, okuma alışkanlığının yerleştirilmesi, özel günlere önem verilmesi, belli günlerin eğitsel etkinlere ayrılması okul ikliminin doğru oluşmasında önemli etkenlerdir. Okul iklimi iyi olan bir okulda, öğrenciler ve öğretmenler mutludur. Dolayısı ile eğitim kalitesi yüksek, nitelikli okullar ortaya çıkar.

Doğru Yöntemler Uygulama

Eğitimde başarının önemli adımlarından biri doğru öğrenme tekniklerinin uygulanmasıdır. Eğitim birimlerinin meydana getirdiği uygun yöntemler, doğru uygulanmadığında hem emekler boşa çıkacak hem de öğrenciler aldıkları eğitimden verimlilik sağlayamayacaktır. Öğretmenler bilginin kaynağıdır. Öğretmenin doğru olarak aktardığı bilgiler, öğrenciler tarafından iyi bir şekilde dinlemeli ve gerekli tekrarlar yapılmalıdır. Öğrencilerin öğrendiklerini hatırladıkları noktada başarılı bir eğitimden bahsedilir. Nitelikli okul ne ifade eder sorusunun önemli yanıtlarından biri eğitimde doğru yöntemlerin uygulanmasıdır. Öğretmenin öğrenciye rehberlik etmesinin yanı sıra öğrencinin de okuyarak ve araştırarak nitelikli okul oluşumuna katkısı büyük olacaktır. Günümüzde uygulanmakta olan yeni eğitim anlayışı; görsel araçlardan yararlanırken, tüm duyu organlarını öğrenme aşamasına dahil ederek, ideal öğrenmenin gerçekleştiği bir öğrenme sistemidir. Nitelikli okullar bunu hemen hemen her öğrenci de başarmayı hedefleyen okullardır.

Öğrencilere Öğrenme Becerisi Kazandırır

Nitelikli okul ne ifade eder diye araştırdığımızda, en genel tanımı ile öğrencilerin öğrenme becerisini kazanmaları için tüm imkanlarını seferber eden okul anlayışı olarak karşımıza çıkıyor. Öğretmen, öğrencilerin tüm yaşamları boyunca ihtiyaçları olacak öğrenme becerilerini kazandıracak bilgiye sahip olmalıdır. Yaşam boyu ihtiyaç duyacakları bu beceriler; araştırma, sorgulama, raporlama, grup çalışmasında yer alma, okuma alışkanlığı edinme olarak sıralanabilir. Öğrenciler, öğrendikleri bilgileri zaman içinde unutabilir. Ancak kazandığı bu alışkanlıklar sayesinde kendilerini yenilemesinde, öğrendiklerini hızla hatırlamada yardımcı olacaktır. Nitelikli okul; öğrenmeyi öğretir, ekiple çalışma ruhunu aşılar, yaşayarak örenmelerini sağlar, bireyin kendi olması için çaba sarf eder.

Sosyal, Kültürel Faaliyetler

İnsan beyni iki farklı yarım küreden meydana gelmiştir. Sol yarım küre sayısal ve mantıksal işlerken, sağ yarım kürede sosyal, sanatsal faaliyetler gelişir. Kişinin gelişiminde başarıya ulaşması için bütünsel bir gelişim gerçekleşmelidir. Bütünsel gelişim her iki yarım küreyi de kullanabilme becerisidir. Eğitimde sosyal ve kültürel faaliyetlerin teorik bilgilerle birlikte verilmesi nitelikli okul ne ifade eder sorusuna verilecek en doğru yanıtlardan biridir. Düşünce ve ruhsal gelişimimizi bir arada yönlendirebildiğimiz bir eğitim modeli, nitelikli eğitim olarak ifade edilir.

Projeler, Yarışmalar, Bilimsel Çalışmalar

Nitelikli okullar sadece derslerdeki başarılarına göre eğitimi tamamlamış kabul edilmezler. Eğitsel ve topluma katkısı olacak projeler içinde olmalı ve çevreye fayda sağlamalıdır. Nitelikli okullar, geliştirdikleri projeleri ve bilimsel çalışmaları çevrelerine katkı sağlayacak hale getirmeyi hedefleyen ve bunu başaran okullardır. Bir öğrenci çalışma disiplini edinirken sadece teorik bilgilerle sınırlı kalmamalıdır. Yarışmalara katılıp tecrübe elde etmeli, bilimsel çalışmalar için araştırma yapmalıdır. Projelerin içinde yer alarak, gelecek yaşamına katkısı olacak grup çalışmasına uyumu öğrenmelidir. Bir öğrenci için nitelikli okul ne ifade eder, sorusuna verilecek doğru yanıtlardan biri de hem öğrenerek hem yaşayarak öğrenmektir.

TOY Akademi Başarı Denemeleri

Nitelikli okul anlayışında kültürel faaliyetlerin önemi nedir?

Kişinin gelişiminde başarıya ulaşması için bütünsel bir gelişim gerçekleşmelidir. Bütünsel gelişim her iki yarım küreyi de kullanabilme becerisidir. Eğitimde sosyal ve kültürel faaliyetlerin teorik bilgilerle birlikte verilmesi nitelikli okul ne ifade eder sorusuna verilecek en doğru yanıtlardan biridir.

Nitelik okul anlayışında öğretmenlerin rolü nedir?

Nitelikli okul ne ifade eder sorusunun ilk yanıtı öğretmenlerdir. Eğitim göze alındığında ortam, araç-gereç, yöntem gibi kriterlerin önünde öncelikle öğretmen gelir. Eğitimde sosyal öğrenme olarak da adlandırılan, öğrencilerin iyi bir öğretmeni rol model olarak görmeleri, nitelikli okulların en temel özelliklerindendir.

Nitelikli okul anlayışında doğru yöntemleri uygulamanın önemi nedir?

Nitelikli okul ne ifade eder sorusunun önemli yanıtlarından biri eğitimde doğru yöntemlerin uygulanmasıdır. Öğretmenin öğrenciye rehberlik etmesinin yanı sıra öğrencinin de okuyarak ve araştırarak nitelikli okul oluşumuna katkısı büyük olacaktır. Günümüzde uygulanmakta olan yeni eğitim anlayışı; görsel araçlardan yararlanırken, tüm duyu organlarını öğrenme aşamasına dahil ederek, ideal öğrenmenin gerçekleştiği bir öğrenme sistemidir.

TOP